Càlcul mental

Suma o addicció (1)

Resultats

#1. 34 + 15

#2. 76 + 21

#3. 85 + 27

#4. 41 + 36

#5. 38 + 27

#6. 44 + 16

#7. 75 + 14

#8. 66 + 26

#9. 321 + 54

#10. 264 + 57

Final

Suma o addicció (2)

Resultats

#1. 429 + 35

#2. 382 + 42

#3. 437 + 33

#4. 674 + 85

#5. 782 + 93

#6. 156 + 37

#7. 326 + 412

#8. 284 + 115

#9. 347 + 155

#10. 482 + 264

Final

Suma o addicció (3)

Resultats

#1. 57 + 36

#2. 93 + 56

#3. 688 + 39

#4. 727 + 92

#5. 114+ 329

Final