Armes

La fona és una arma que es podria usar per caçar en una situació de supervivència extrema. Només en una situació de supervivència.Per construir la fona, necessitarem únicament cordes. Convé dos tipus de corda, una més grossa i, l’altra, una mica més prima. Però, si...

Per fabricar aquesta arma són necessaris dos pals rectes, d’uns 5 centímetres de gruix. Cadascun dels pals ha de mesurar, més o menys, el mateix que la longitud del nostre colze fins el dit més estirat. A més d’aquests dos pals, necessitarem una navalla i...